گالری عکاسی تولد

آتلیه پسته بهترین و به روزترین تجهیزات عکاسی و نورپردازی را در محیطی گرم و پاکیزه برای نوزادان دلبند شما در نظر گرفته است. برای عکاسی نوزاد، غالبا نیاز به لباس خاصی نیست، چون عموما عکاسی نوزاد بصورت برهنه و یا با پوشش کم انجام می گیرد که آتلیه پسته، خود، سعی در تامین و به کارگیری لوازم پوششی و زیر اندازهای مختلف جهت جلوه دادن به عکسهای نوزاد شما را داشته است. شرایط دمایی استودیو، در تابستان و زمستان به گونه ای تنظیم می گردد که بتوان از کودکان با بدن برهنه نیز عکاسی کرد. همچنین درنظرگرفتن سه ساعت زمان اختصاصی برای عکاسی از نوزادان در استودیو پسته، از نکات حایز اهمیتی است تا در بهترین شرایط، بهترین عکسها برای شما خانواده عزیز به یادگار بماند.